obrintAquest any he tingut la sort de coordinar en part el curs “Obrint la Ciència” a Girona Aquest curs, promogut per la Fundació Social La Caixa, tenia com a principal objectiu construir ponts entre els investigadors i la societat, sempre tenint en ment la RRI (la Recerca i Innovació Responsable), que serà un dels eixos principals del proper programa marc europeu (Horizons 2020).

Amb una dotzeSilviaObrintna de participants de camps molt diferents, no només espero que ells hagin après alguna cosa, si no que en el meu cas he conegut la comunicació en unes àrees de coneixement que les tenia més llunyanes. A part de tota una sèries de classes que s’han anat portant a terme, el més interessant des del meu punt de vista ha estat la el·laboració i presentació de treballs. No només n’he fet de coordinadora, si no que he pogut participar activament a una de les classes de Girona i a Palma.

Ictus“Ictus, i ara què?” Aquest treball l¡han portat a terme un grup de inferemeres conjuntament amb una estudiant de física. Realment hi ha tot un llarg camí a fer per tal de comunicar/divulgar  recerca relacionat amb aquest camp.

DarreraTelo

Amb el treball “Darrera el teló”, el grups de investigadores del CEAB-CSIC de Blanes van presentar una manera molt propera de mostrar el Mètode Científic (base de qualsevol investigació) a la quitxalla. Aquest projecte està molt lligat al AtrapaElTigre.com.

Un grup de recent llicenciats i investigadors del Departament de Química en van presentar una manera d’apropar la recerca feta a casa nostra (començant pel departament de química),  a partir de petites píndoles de vídeo.dret

Haig d’admetre que el que més estava esperant era el treball que proposaven dos investigadors de dret administratiu, en un principi molt llunyà al meu dia a dia. El seu treball era molt senzill i lògic. Què en saben de ciències jurídiques els nostres estudiants preuniversitaris? A part de les pel·lícules d’advocats res més … El seu treball té aquest com a primer objectiu.

Realment una experiència boníssima per mi, crec que quasibé he après més jo que no pas ells. Aprofito per felicitar a tots els pariticipants!